Club Sponsors

Polish Combatants (Veterans)Association in Ottawa


379 Waverley Street,
Ottawa, Ontario
K2P 0W4


"Baltyk Delikatessen"
"JJ Wine"
"Polka Delikatessen"
"Warsaw Polish Deli"

Sponsor Us!

The White Eagles Sports Club is a non profit organization and relies on sponsorship donations to host numerous events, keep membership fees low and contribute to the Polish and Ottawa sports community.
If you are interested in sponsoring any of the teams or the entire club please contact the club management.Thank you

Zostan naszym Sponsorem!

Klub Sportowy 'Biale Orly' jest organizacja niedochodowa i jego dzialalnosc jest w duzym stopniu uzalezniona od wsparcia przez Sponsorow.Datki od sponsorow pomagaja w zorganizowaniu wielu imprez, pomagaja obnizyc koszty czlonkostwa i przyczyniaja sie do rozwoju polonijnego i Ottawskiego srodowiska sportowego.Jesli jestes chetny aby sponsorowac wybrana druzyne lub Klub to skontaktuj sie z Zarzadem Klubu.Dziekujemy
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates
Supported by Hosting24.com